www.belegenwoorden.nl

Als Duitsers hebben wij regelmatig moeite met de Nederlandse taal. Logisch, dat wij het internet afstruinen om te kijken of een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking wel de betekenis heeft die wij veronderstellen.

Bij een van mijn zoektochten kwam ik op de website van “Het Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord”
terecht. Het Genootschap stelt zich ten doel “om alom vergeten en verstofte woorden aan de vergetelheid te ontrukken”. Of het nu gaat om aanspreekvormen, vloeken, gezegden, uitdrukkingen, jong belegen woorden of oud belegen woorden, u vindt een grote keur op deze site.