Handelsagenten: Niet afdingbare bepalingen in het Duitse agentuurrecht

Op zich bestaat er bij het opstellen van een agentuurovereenkomst contractsvrijheid tussen de partijen. Enkele bepalingen van het Duitse agentuurrecht zijn echter niet afdingbaar en daarmede dwingend recht:
 
• de verplichting van de agent om de belangen van de principaal te behartigen en deze te informeren

• de verplichting van de principaal de agent te ondersteunen en te informeren

• de verplichting de provisie ook over bemiddelde transacties te betalen die de principaal niet heeft
   uitgevoerd

• de opeisbaarheid van de provisie

• het recht van de agent op ordentelijke afrekening van de provisie, boekuittreksel, inlichting en inzage in
   de boeken van de principaal

• de minimale opzegtermijnen

• de goodwill vergoeding

• het postcontractuele concurrentiebeding
 
Meer weten over het Duitse agentuurrecht? Neem contact op met Gisela Surmann, Cathrin van den Hurk of Torsten Viebahn.