Deutsche Telekom: zondags blijft de manager offline

Wie zijn iPhone in het holst van de nacht op stand-by heeft staan, is 24 uur per dag bereikbaar voor de baas. Werknemers die geacht worden op iedere e-mail onverwijld te reageren zijn continu in staat van paraatheid. En lopen zodoende gevaar werklust en motivatie erbij in te schieten. Deutsche Telekom (260.000 medewerkers wereldwijd), toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Duitsland, heeft permanente bereikbaarheid als probleem onderkend en een richtlijn m.b.t. “de omgang met mobiele communicatie-middelen buiten werktijd” afgekondigd. In de “blackberry-richtlijn” is geregeld wie wanneer per gsm bereikbaar dient te zijn, maar tevens vastgelegd dat medewerkers in hun vrije tijd geen e-mails hoeven te beantwoorden.

Telekomchef René Obermann zelf heeft dit initiatief van meet af aan ondersteund en alle leidinggevende functionarissen van het bedrijf opgedragen toch vooral het goede voorbeeld te geven en medewerkers aan te moedigen, om tijdens vakantie periodieke e-onthouding toe te passen. Het gaat de Raad van Bestuur van het bedrijf naar eigen zeggen om een zekere balans tussen werk en privéleven. Het permanente bereikbaar zijn ook in de avonduren, het weekend of tijdens vakantie komt een modern bedrijf als de Telekom op de middellange termijn niet ten goede, aldus een woordvoerder. Onderzoek onder meer in Engeland had onlangs aangetoond dat werknemers die in het bezit zijn van een blackberry, een gsm of aanverwante communicatiemiddelen, jaarlijks zo’n 20 dagen extra werken.

De “blackberry-richtlijn” is één schakel in een serie maatregelen waarmee Deutsche Telekom haar interne organisatiestructuur aan de veranderende gezins- en beroepssituatie wil aanpassen. “Een bedrijf mag niet naar eigen goeddunken over de tijd van zijn medewerkers beschikken. Deze hebben rust en vooral ook mogelijkheden tot zelfontplooiing nodig”, aldus de woordvoerder. “Een leidinggevende die het op een zonnige zaterdag in zijn hoofd haalt, om e-mails te gaan bewerken, maakt hiermee wellicht een kettingreactie los, omdat zijn collega’s zich genoopt zouden kunnen voelen hierop meteen te reageren.” Met de “blackberry-richtlijn”wil Deutsche Telekom deze vicieuze cirkel doorbreken.

Klik hier voor het interview in “Der Spiegel”: