Column `De Polisagent´: “Dekkingsmogelijkheden verruimd”

Bij aanvang van de kredietcrisis was het ook voor kredietverzekeraars even schrikken. Hoeveel en welke bedrijven zouden een dergelijke calamiteit niet kunnen overleven? Zoals eerder gememoreerd, heeft dit geresulteerd in een veel strakker beheer van kredietlimieten. Veel limieten werden ingetrokken en het maximale dekkingspercentage werd verlaagd naar 85%.

Een aantal bedrijven heeft het inderdaad niet gered. Door tijdige intrekking van limieten kon de schade, zowel voor verzekeraars als voor verzekerden, enigszins worden beperkt. Desondanks hebben verzekeraars fors moeten uitkeren.
Gevolgen: veel partijen ongelukkig; verzekeraars omdat de schade uitkering vaak hoger was dan de geïnde premie, verzekerden, omdat er te veel limieten werden ingetrokken en debiteuren, omdat de intrekking van limieten het laatste zetje kan betekenen om definitief kopje onder te gaan.

Inmiddels is de rust een beetje weergekeerd en verzekeraars geven weer meer ruimte om risico’s af te dekken. Hoewel de dossiers van debiteuren nauwlettend worden gevolgd is er weer meer ruimte ontstaan, om limieten te verkrijgen. Dit vergt een goed samenspel tussen verzekeraar en verzekerde, en in veel gevallen ook de debiteur. Er wordt meer en sneller inzage verlangd in de cijfermatige ontwikkeling bij debiteuren. Dit stuit nog wel eens op weerstand, maar bij een bankfinanciering vindt men het heel normaal dat er stelselmatig inzicht wordt gevraagd in resultaten en prognoses, dus het is niet zo vreemd dat leveranciers en kredietverzekeraars dit inzicht ook verlangen.

Er worden weer duidelijk meer kredietlimieten goedgekeurd en ook het gedekte percentage kan in een aantal gevallen weer oplopen tot maximaal 90%.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.