Ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers!!!, aannemers en onderaannemers bij buitenlandse zwartwerkers.

Harde actie tegen zwartwerken. De Bondsregering wil het illegaal werken van buitenlandse werknemers hard aanpakken, zo melden Duitse kranten. Volgens een concept-wetsontwerp wil de regering iedereen in de keten aansprakelijk stellen voor o.a. de kosten van het uitzetten van illegale werknemers. Werkgevers die veroordeeld worden i.v.m. illegale tewerkstelling mogen in de toekomst geen buitenlanders meer in dienst nemen. Voor het tewerkstellen van minderjarigen en mensenhandel dreigen meerjarige gevangenisstraffen.

In de loop van volgend jaar vervallen in Duitsland de restricties m.b.t. werknemers uit de nieuwe lidstaten van de EU. Experts verwachten vanaf dat moment een toename van de zwartwerkerproblematiek. Dit heeft er trouwens toe geleid dat steeds meer brancheorganisaties en de vakbonden de invoering van een minimumloon in Duitsland eisen.

Meer weten over werken in Duitsland?

• Vergunningen bij (bouw)projecten, Arbeitnehmer-Überlassung (uitzenden van werknemers): neem contact op met Nicki Welchering
• Sociale verzekering, loonbelasting, Salary Split: Uli Meyer