Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung

Als je er in Duitsland van wordt beticht inbreuk te hebben gemaakt op de intellectuele eigendom van een derde of van een overtreding van de mededingingsregels, zult u geconfronteerd worden met een Abmahnung (vermaning).

Een dergelijke Abmahnung dient ertoe degene die inbreuk heeft gemaakt de gelegenheid te geven, de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.  De brief, die over het algemeen door een advocaat wordt verzonden, kent – kort weergegeven – de volgende inhoud:

a) een korte omschrijving van de (beweerde) inbreuk en/of handelwijze alsmede een juridische beoordeling dat deze situatie in strijd is met de wet,

b) de sommatie om binnen een bepaalde termijn een vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklaerung af te geven (een contract te ondertekenen dat de handelwijze waardoor inbreuk wordt gemaakt, wordt stopgezet en men zich verplicht een contactuele boete te betalen voor elk geval van herhaling)

c) eventueel een opgave te doen van het aantal verkochte goederen en de daarmede behaalde omzet en winst

d) de waarschuwing dat voor het geval de gevraagde verklaring niet binnen de gestelde termijn wordt ondertekend, de rechter zal worden ingeschakeld (meestal via een kort geding)

e) de sommatie om binnen de eerder gestelde termijn ook de advocatenkosten te voldoen die over het algemeen hoog oplopen omdat naar Duits recht ook de kosten van een Patentanwalt te vergoeden zijn, als die mede ondertekend heeft (bij een verondersteld belang van 100.000 euro zit u zo maar op ca. 5.000 euro kosten).

Wat moet u doen als u een dergelijke brief ontvangt? Vooral rust bewaren, zou ik zeggen. Toetst u in eerste instantie of de beweringen van de wederpartij juist zijn en ondertekent u niet onmiddellijk de bijgevoegde verklaring. Neemt u onmiddellijk contact op met een ter zake kundige raadsman. Als de gestelde termijn verstrijkt zonder dat er een reactie ligt bij de advocaat van de wederpartij moet u ermee rekening houden dat deze per omgaande een kort geding aanspant.

Wordt vervolgd.

Heeft u in de tussentijd vragen over bescherming van intellectueel eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.