Column `De Polisagent´: “Tijdelijke aanvullende staatkredietverzekering (TASK) beëindigd”

In verband met verlaging door kredietverzekeraars van een fors aantal limieten na het uitbreken van de economische crisis, werd door de Nederlandse overheid, zowel voor binnenlandse leveringen als voor export, een extra mogelijkheid geboden om toch tot ruimere dekking op afnemers te komen. Bedoeld als economische steunmaatregel is van deze mogelijkheid slechts in zeer geringe mate gebruik gemaakt.

De regeling sloot niet aan bij de behoefte. Eind 2009 werd toch besloten om de regeling voort te zetten tot eind 2010. Verdere verlenging zit er ook niet in. Omdat echter de kredietverzekeraars weer wat ruimhartiger omgaan met limieten leeft de behoefte aan TASK ook niet echt meer.

Goede onderbouwing van de limietvraag, mogelijk met een tijdelijk karakter, heeft nu weer veel meer kans van slagen.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.