Nieuwe wettelijke regelingen 2011

1. Voor de consument betekent dit: de energieprijzen stijgen, de wettelijke depositogarantie voor spaartegoeden gaat omhoog van € 50.000 naar € 100.000,  de tarieven voor geldautomaten worden transparanter en met ingang van 20 januari gelden nieuwe regels voor de levensmiddelenetikettering.

Details.

2. Voor de automobilist betekent dit: winterbanden zijn verplicht tijdens winterse omstandigheden op de weg, alle m.i.v. 2011 nieuw geregistreerde voertuigen moeten zijn voorzien van spaarzame, milieuvriendelijke daglichtlampen, jongeren mogen vanaf 17 jaar onder begeleiding een auto besturen. Daarnaast komt er een nieuw soort benzine op de markt die duidelijk meer bio-ethanol bevat. Tot slot kunnen verkeersboetes voor overtredingen in het buitenland in Duitsland geïncasseerd worden.

Details

3. Wat de belastingplichtige moet weten: de belastingbetaler wordt ontlast, de werkruimte thuis is weer aftrekbaar, belastingaangifte hoeft nog maar eens in de twee jaar, de elektronische afdracht van loonbelasting gaat de Lohnsteuerkarte vervangen, en de omzetbelasting wordt m.i.v. 2011 eveneens elektronisch opgegeven.

Details

4. Wat voor gezinnen met kinderen van belang is: 2,4 miljoen kinderen uit gezinnen met geringe inkomens hebben aanspraak op een reeks subsidies voor openbaar vervoer, clubcontributies en lesmateriaal, het zog. Bildungspaket. Bovendien blijft het betaald ouderschapsverlof (Elterngeld) onder bepaalde omstandigheden bestaan.

Details 

5. Wat voor een werknemer van belang is: jonge en oudere werkzoekenden alsmede alleenopvoeders krijgen betere kansen op de arbeidsmarkt.

Details

6. Veranderingen in de gezondheidszorg: de zorgverzekeringspremie voor de werknemer gaat omhoog van 14,9 % naar 15,5 %, de farmaceutische industrie, apotheken en de geneesmiddelengroothandel moeten 2 miljard euro bezuinigen.

Details 

7. Einde oefening: militaire dienstplicht en vervangende dienstplicht worden ingekort tot zes maanden, met ingang van 1 juli is de dienstplicht dan tijdelijk onderbroken, maar in feite niet meer van kracht. De Bondsregering plant een vrijwillig sociaal jaar voor jonge mannen en vrouwen.

Details 

8. Pensioenpremies worden aangepast: Omdat in de nieuwe Duitse deelstaten lonen en salarissen zijn gestegen, verandert ook de grondslag voor de sociale verzekeringspremie inzake oudedagvoorziening.

Details 

9. Bijstandsuitkering gaat omhoog: Mensen met een bijstandsuitkering (Hartz IV)  kunnen – behoudens overeenstemming tussen Bundestag en Bundesrat begin volgend jaar – rekenen op een verhoging van hun inkomen met 5 euro. Kinderen en jongeren komen in het genot van ondersteunende maatregelen door het Bildungspaket.

Details

10. Toekomstpakket: met een uitgebalanceerd bezuinigings- en investeringsprogramma wil de Duitse regering de financiën vanaf 2011 weer op orde krijgen: door het schrappen van subsidies, bezuinigingen bij de overheid, aanpassing van de sociale wetgeving, door een verhoging van de belasting op rookwaren en de invoering van een vliegtax.

Details

11. Energieconcept 2011. Door de onlangs besloten verlenging van de looptijden van kerncentrales maken deze meer winst. Deze winst belandt voor een belangrijk deel in de schatkist van de overheid en komt aan de uitbreiding van regeneratieve energiebronnen ten goede.

Details

12. Nieuwe regelgeving TBS. Voor een betere bescherming tegen geweld gebruikende misdadigers moeten nieuwe regels omtrent TBS (Sicherungsverwahrung) zorgen.

Details