Merkenrecht: duur van de inschrijving?

Merkenrecht: duur van de inschrijving?

De bescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van de aanmelding en eindigt na tien jaar aan het eind van de maand waarin de dag van de aanmelding valt. Daarna kan het merk telkens met een periode van tien jaar worden verlengd.

Verlenging geschiedt door middel van betaling van de Verlaengerungsgebuehr.

Let op: er gelden speciale termijnen voor de betaling. U kunt uw merkenrecht verspelen als u zich niet aan deze termijnen houdt!

Meer weten over merken en modellen? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.