Verkeersovertredingen in Duitsland

Verkeersovertredingen in Duitsland

In deze nieuwe reeks zullen wij ingaan op de meest gestelde vragen m.b.t. verkeersovertredingen in Duitsland.
Binnen enkele maanden zal zo een handig overzicht ontstaan die u in voorkomende gevallen op onze website kunt raadplegen.

vragen en antwoorden

Vraag 1:
Ik heb een verkeersovertreding begaan. Waar moet ik op rekenen?

Antwoord:
U moet erop rekenen dat tegen u ofwel een Verwarnungsverfahren, ofwel een „Bußgeldverfahren” wordt ingeleid. Welke van deze procedures wordt ingeleid, hangt af van de zwaarte van de beschuldiging die tegen u wordt ingebracht. Zo worden de lichtere snelheidsovertredingen bijvoorbeeld alleen in een „Verwarnungsverfahren” vervolgd, de zwaardere snelheidsovertredingen daarentegen in een Bußgeldverfahren.

Vraag 2:
Wat zijn eigenlijk de gevolgen van de in de praktijk meestvoorkomende verkeersovertredingen „overschrijding van de maximumsnelheid” en „rijden door het rode licht”?

Antwoord:
U moet er in ieder geval op rekenen dat Verwarnungsgeld of een geldboete aan u wordt opgelegd. In bijzonder zwaarwegende gevallen moet u bovendien rekenen op ontzegging van de rijbevoegdheid/een rijverbod.

Voorbeeld:
De hoogte van het Verwarnungsgeld of de geldboete en het eventueel op te leggen rijverbod richten zich bij een snelheidsoverschrijding naar de mate van de overschrijding. Dat blijkt uit de volgende tabel:

Overschrijding in km/uur Wettelijk voorgeschreven boete in Euro Rijverbod in maanden
Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom
Tot 10 15 10 Nee Nee
11 – 15 25 20 Nee Nee
16 – 20 35 30 Nee Nee
21 – 25 50 40 Nee Nee
26 – 30 60 50 Nee Nee
31 – 40 100 75 1 Nee
41 – 50 125 100 1 1
51 – 60 175 150 2 1
61 – 70 300 275 3 2
Meer dan 70 425 375 3 3

Bij rijden door rood licht hangt de sanctie in wezen af van het feit, of een andere verkeersdeelnemer in gevaar is gebracht of dat het tot een ongeval is gekomen en hoe lang de de rood-lichtfase al heeft geduurd. Dit blijkt uit de volgende tabel:

Feit Wettelijk voorgeschreven boete in Euro Rijverbod in maanden
Rijden door rood licht 50 Nee
Rijden door rood licht waarbij sprake is van gevaar of materiële schade 125 1
Rijden door rood licht bij een rood-lichtfase die al langer dan 1 seconde duurt 125 1
Rijden door rood licht bij een rood-lichtfase die al langer dan 1 seconde duurt, waarbij sprake is van gevaar of materiële schade 200 1

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen deze vragen successievelijk worden samengevat.