De kunst van het dreigen

De kunst van het dreigen

Manager die dreigementen uitspreken staan niet hoog in aanzien. Een goede manager kan zonder, denken velen. Maar dat is een vergissing. Zonder gebruik te maken van een goed gedoseerd aantal dreigementen kom je gewoon niet door het leven.

Ongemerkt zijn wij permanent met dreigementen bezig. Of wij spreken ze zelf uit of wij interpreteren de dreigementen van anderen. Wij hebben dreigementen nodig om respect bij anderen af te dwingen als iemand zich niet aan de afspraken houdt en wij analyseren hoe ver wij bij een ander kunnen gaan. Als je op de juiste manier dreigt, win je zonder te moeten vechten. En wie niet juist dreigt gaat ten onder, net als degene die verkeerd reageert op dreigementen.

Omgaan met macht vereist een diepgaand begrip van het dreigement in al zijn mogelijke facetten. Botte, geraffineerde en subtiele dreigementen hebben dezelfde inhoud. Als je dreigt geef je te verstaan: of de ander doet dit of er gebeurt dat, waarbij de ander beide alternatieven niet leuk vindt (anders zou hij hetgeen is verlangd wel vrijwillig doen).

Taal

Om te beginnen moet de ander het dreigement echter wel verstaan. En daarmee komen wij bij een cruciaal punt. Als u de Duitse taal niet beheerst, is het moeilijk een dreigement tegenover uw Duitse zakenpartner of medewerker uit te spreken. Enkele voorbeelden uit onze verzameling “zakelijk Duits”:

“Sehr geehrter Herr,

Wir haben schon viel gesprochen uber das Kontrakt. Wir haben sorgen uber die Bearbeitung von der Markt in Deutschland. Die umsatze entsprechen nicht die Erwartungen. Trostdem wir alles mogliche gemacht haben mit unsere Preisleitung und auch mit viel neue Produkten.

Mit ein zusammenarbeitung wobei wir ein gesamten Anteil in ein Vertriebsfirma haben ist das alles viel einfacher. Wir konnen dann viel kosten sparen durch dingen gemeinsam zumachen und zu zentralisieren. Es muss ein menge sparung geben wann wir die Distribution Zentral machen…”

 of

“Wir Mahnen ihnen zur Zahlung von dem schuldigen Betrag in Hohe von 48.092 Euro innerhalb funf Tagen nach Heute auf unser Buro zu bezahlen oder auf unser hieroben angegebenen Rechnungen uber zu weisen. Moglicherweis Schwierigkeiten gegen der Forderung konnen Sie innerhalb funf Tagen nach Heute schriftlich bei uns einreichen.

Versaumnisse einer bringt Sie sofort im Versaumnis und wird die Sache im Recht anhangig gespielt”.

Als uw zakenrelatie uw dreigement taaltechnisch niet begrijpt of vanwege de stuntelige formuleringen niet serieus neemt, heeft uw dreigement geen effect.

Twee kanten van een medaille

Belangrijk is uiteraard ook dat u zich realiseert dat elk dreigement twee kanten heeft. Dreigementen zijn namelijk niet alleen voor de bedreigde persoon gevaarlijk maar ook voor de dreigende partij.

Als je dreigt en de bedreigde persoon kiest voor de onaangename variant van de aangekondigde gevolgen, moet u ook bereid en in staat zijn de dreigementen waar te maken. Doet u dat niet, of nog veel erger, kunt u het niet, dan bent u een papieren tijger die nooit meer serieus zal worden genomen.

Voorbeeld: dreigt u een Duitse afnemer die zijn rekeningen niet betaalt met conservatoir beslag in Duitsland, dan zal de Duitser met zijn voeten op tafel op deze actie wachten, al wetende dat u dat toch niet lukt, zoals de trouwe lezer van de nieuwsbrief weet. U denkt het ultieme dreigement uit te spreken en de Duitser lacht u (heimelijk) uit. Betaling zal nooit geschieden totdat u de in Duitsland werkende middelen toepast.

Duidelijke signalen

Tot slot, als u uw Duitse relatie wilt waarschuwen dat u langzaam boos wordt, moet hij het wel begrijpen. Als u zegt:

“ik maak mij zorgen” zal de Duitser denken “Wer macht sich keine Sorgen“;
“ik ben ongerust” denkt de Duitser “ja, ja, wir machen uns alle unsere Gedanken” ;
“ik ben verbolgen” interpreteert hij als “ja, aergerlich ist das schon“.

Het probleem met de Nederlandse manier om aan te geven dat het de verkeerde kant op gaat is, dat Nederlanders uiterlijk niet laten merken wat zij denken en middels o.a. bovengenoemde formuleringen waarschuwingsignalen afgeven. Wij Duitsers zijn veel directer in het uiten van ongenoegen en laten onze desbetreffende gevoelens zien. Is iemand boos dan verwachten wij derhalve ook van Nederlanders (voor ons) duidelijke signalen.

Meer weten over de zakelijke cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland? Boek de desbetreffende cursus bij de Nederlands – Duitse Businessacademie. http://www.businessacademie.de/seminars