Bouwrecht: wie is bevoegd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen?

Bouwrecht: wie is bevoegd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen?

Bij het aannemen van projecten probeer je zoveel de uit te voeren werkzaamheden zo goed mogelijk te definiëren. Gaandeweg het project echter moet nog het een en ander worden bijgesteld, veranderd of uitgebreid. De afspraak over de additionele werkzaamheden met iemand uit het bedrijf van de opdrachtgever is snel gemaakt.

Aan het einde van het project volgt echter de afrekening en hier zien wij regelmatig dat de opdrachtgever betwist dat de persoon die de (additionele) opdracht heeft verstrekt ook bevoegd was om deze opdracht te verstrekken. Enige betaling voor het (meer)werk zal dan ook niet geschieden.

Uiterlijk op dit moment rijst de vraag wie eigenlijk bij projecten vertegenwoordigingsbevoegd is.

Het antwoord is simpel: de opdrachtgever! (bij een vennootschap wordt deze vertegenwoordigd door de directeur c.q. de in het handelsregister genoemde vertegenwoordigers/bevoegde personen).

Uiteraard kan de opdrachtgever ook bevoegdheden delegeren. Doet hij dat, dan is het zaak om in de overeenkomst vast te leggen wie de (overige) vertegenwoordigingsbevoegde personen zijn. Voorts dienen alle opdrachten door een van deze vertegenwoordigingsbevoegde personen te worden ondertekend, wil je problemen uitsluiten.

Nu zal de ondertekening in de praktijk vaak problemen opleveren omdat in de haast geen schriftelijke overeenkomst zal worden opgesteld. Hier biedt echter het zogenaamde Kaufmaennische Bestaetigungsschreiben (zie eerdere nieuwsbrieven) een perfecte oplossing.

Meer weten over bouwrecht en resultaatsverbintenissen? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.