Belastingplicht bij verhuur van roerende zaken

Belastingplicht bij verhuur van roerende zaken

Verhuurt een Nederlandse ondernemer machines, pompen of andere roerende zaken ten behoeve van zakelijke activiteiten van de huurder in Duitsland, zo is hij m.b.t. de huuropbrengst in eerste instantie in Duitsland belastingplichtig. De huurder!!! is verplicht 20%van de huursom in te houden en af te dragen aan de Duitse fiscus.

De huurder blijft vier jaar aansprakelijk tegenover de fiscus.
De inhouding hoeft niet plaats te vinden als de verhuurder over een vrijstelling beschikt.

Meer weten. Neem dan contact op met dhr. A. Crämer van ons kantoor. Tel.: 0049-2821-7222-0