Merken en modellen: royement van een merk (Loeschung)

Merken en modellen: royement van een merk (Loeschung)

In de vorige uitgave zijn wij ingegaan op de vraag hoe de houder van een eerder ingediend merk oppositie kan instellen (Widerspruch erheben). Heden het royement van een merk.

Als eigenaar van een merk kunt u op elk moment afstand doen van het merk in z´n geheel of voor bepaalde goederen of diensten. Bovendien kan het ingeschreven merk op verzoek van een derde partij in een procedure bij het DPMA vanwege verval of wegens nietigheid op basis van absolute gronden worden geroyeerd (geloescht). Bovendien kan het ingeschreven merk na afloop van een gerechtelijke procedure wegens verval of het bestaan van oudere rechten worden geroyeerd.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne van ons kantoor. Het telefoonnummer is:

0049-2821-7222-0.