Regering besluit belastingverlaging (vennootschapsbelasting naar 15%)

Regering besluit belastingverlaging (vennootschapsbelasting naar 15%)

Duitsland wordt nu ook m.b.t. de belastingtarieven concurrerend, zo heeft de regering besloten. De vennootschapsbelasting daalt naar 15% (van 25%). Als men daar de Duitse Gewerbesteuer en de solidariteitstoeslag bijtelt, komt de algehele belastingdruk onder de 30%.

Een van de redenen voor de verlaging is dat vooral buitenlandse investeerders voornamelijk naar het nominale tarief kijken en niet zo zeer naar de effectieve belastingdruk die beduidend lager ligt dan het nominale tarief.

Wij kennen het probleem van de “gevoelstemperatuur” en de “gevoelsinflatie”. Beide verschijnselen zijn subjectieve waarnemingen met een objectieve achtergrond. Zo ook bij de aangekondigde belastingverlaging. Subjectief daalt de druk maar objectief vindt er een tegenfinanciering plaats door het schrappen van belastingverlagende factoren. Zo vervalt o.a. de mogelijkheid de Gewerbesteuer als kosten af te trekken bij de berekening van de belastinggrondslag.

De Bundesrat moet in deze nog toestemming verlenen, dus het is niet uitgesloten dat er her en der nog wat veranderingen in de wet zullen worden opgenomen. Zodra er volledige duidelijkheid bestaat over de vanaf 2008 geldende regels, zullen wij u nader op de hoogte stellen.

Meer weten over Duits belastingrecht? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.