Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel IV)

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel IV)

Rechten van de ondernemingsraad
Indien een ondernemingsraad (Betriebsrat) in het bedrijf bestaat, moet de ondernemingsraad gehoord worden voor het ontslag (§ 102 BetrVG), waarbij de werkgever echter niet afhankelijk is van toestemming van de ondernemingsraad.

Alle relevante omstandigheden, zoals gegevens m.b.t. de arbeidsverhouding, sociale gegevens van de werknemer, ontslagtermijn en de redenen voor het ontslag dienen in de aanhoring gedetailleerd te worden medegedeeld. De ondernemingsraad heeft, bij een binnen de gestelde termijn uitgesproken ontslag, de mogelijkheid om binnen een week na kennisgeving zijn bedenkingen met betrekking tot het voornemens zijnde ontslag mede te delen. Bij een ontslag op staande voet bedraagt deze termijn drie dagen.

De werknemer kan in eerste instantie bezwaar maken tegen zijn ontslag voor de ondernemingsraad.

Kündigungsschutzklage
Volgens deze kan een werknemer een klacht tegen zijn werkgever bij het Arbeitsgericht indienen, dat het ontslag niet rechtsgeldig is en zijn arbeidsovereenkomst nog bestaat. Deze zogenaamde Kündigungsschutzklage dient binnen drie weken na betekening van het ontslag, door het Arbeitsgericht te worden ontvangen.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland