Verkeersovertredingen in Duitsland (deel IV)

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel IV)

Vraag 11:
Moet in een bepaalde vorm verzet worden aangetekend?

Antwoord:
Ja, het verzet moet ofwel schriftelijk worden ingediend, ofwel bij de instantie die het proces-verbaal heeft uitgevaardigd worden neergeschreven. Het verzet kan ook per fax worden ingediend.

Vraag 12:
Moet ik persoonlijk verzet aantekenen?

Antwoord:
Nee, ook uw advocaat kan verzet aantekenen.

Vraag 13:
Moet ik het verzet motiveren?

Antwoord:
Nee, dit is niet vereist.

Vraag 14:
Kan ik mij eventueel ook alleen tegen de hoogte van de geldboete en/of een opgelegd rijverbod verzetten?

Antwoord:
Ja, dat is in de regel mogelijk.

Vraag 15:
Kan ik het verzet later ook weer intrekken?

Antwoord:
Ja, het verzet kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. U kunt ook op een later tijdstip dus altijd nog beslissen, alleen tegen de verordende rechtsgevolgen te willen optreden.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen deze vragen successievelijk worden samengevat.