Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel IX)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel IX)

Executie van een Nederlandse titel in Duitsland

Blijft de vraag of het niet gemakkelijker is een incassoprocedure in Nederland te voeren en de Nederlandse titel ‑ later ‑ in Duitsland te laten executeren. Zo’n stap is over het algemeen niet aan te bevelen. De grensoverschrijdende executie van vonnissen is ‑ mits deze op een bepaalde manier tot stand zijn gekomen ‑ geen probleem. Er bestaan echter legio mogelijkheden om vormfouten tegen te komen die een executie uiteindelijk onmogelijk maken en de crediteur dwingen een nieuwe procedure in Duitsland op te starten indien dit überhaupt mogelijk is. Een korte bloemlezing van problemen:

1.) De Nederlandse dagvaarding moet in het Duits vertaald betekend worden, omdat de ontvanger in Duitsland anders de aanname van de dagvaarding kan weigeren, tenzij de ontvanger in Duitsland, de Nederlandse taal begrijpt.

2.) De dagvaarding moet correct volgens de verordening (EG) Nr. 1348/2000 worden betekend. Dat wil zeggen via de Nederlandse deurwaarder naar het desbetreffende Duitse Amtsgericht in het gebied waar het schriftstuk dient te worden betekend. Dit duurt tussen 14 dagen en 2 maanden.

3.) Het begeleidende formulier moet door de Nederlandse deurwaarder correct worden ingevuld (zaak, rolnummer, aard en inhoud van het te betekenen schriftstuk). Soms wordt de formulering: ‘juridisch schriftstuk’ of ‘exploot’ gebruikt. Dit geeft echter niet expliciet weer dat het om een dagvaarding gaat.

4.) De betekening moet tijdig hebben plaatsgevonden, zodat de debiteur nog voldoende tijd had om verweer aan te tekenen. Dit houdt in, dat de betekening vier tot zes weken voor de zitting moet geschieden. Is achteraf bekeken de verweertermijn te kort, dan is het vonnis in Duitsland niet te executeren.

Dit traject is dus vaak niet aan te bevelen, zowel uit tijdsoverwegingen als vanwege de vele mogelijke vormfouten.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland