LKW-Maut start (niet)

LKW-Maut start (niet)

Wat doe je als ondernemer wanneer de invoering van een nieuw systeem tot een fiasco dreigt te worden, omdat de technische voorzieningen (nog) niet deugen? Je verschuift de dag van invoering, informeert je klanten en biedt excuses a an voor het eventuele ongemak.

Een regering kan zich een dergelijk gedrag blijkbaar niet permitteren want het zou wellicht als zwakte worden geïnterpreteerd. De minister formuleert derhalve als volgt: “Die Lkw-Maut wird wie vorgesehen zum 31. August 2003 starten. In einer zweimonatigen Einführungs-phase kann das System dann von den Nutzern real auf Herz und Nieren getestet werden, der Einzug der Mautgebühren wird am 2. November beginnen.”

Verschillende experts betwijfelen dat dit uitstel voldoende zal zijn om de problemen te verhelpen. Waarschijnlijk krijgen wij dan te horen dat de “Einführungsphase” wegens succes wordt verlengd…