Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht

Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht

Uitbreiding van de zeggenschap (Weisungsfreiheit)

Volgens § 106 GewO kan de werkgever de inhoud, plaats en tijd van de werkprestatie van de werknemer volgens redelijk beoordeling vastleggen.

Met een handicap van de werknemer dient volgens § 106 r. 3 GewO rekening te worden gehouden.

Het directierecht (Direktionsrecht) wordt beperkt door het arbeidscontract, de wet, overeenkomsten met de ondernemingsraad en cao’s.

Het nieuwe zeggenschapsrecht beslaat nu ook instructies m.b.t. het bedrijf. Concreet betekent dit dat de werkgever nu ook het recht heeft, instructies ten aanzien van de ordelijke toestand en de houding in het bedrijf te geven, dus bijv. een alcoholverbod kan opleggen. De rechten van de ondernemingsraad moeten echter in acht worden genomen. De medezeggenschap van de ondernemingsraad moet worden geregeld volgens § 87 lid 1 nr.1.

Volgens § 107 lid 1 GewO dient het salaris in euro te worden afgerekend en betaald. Deze wijziging heeft als doel, dat de werknemer daadwerkelijk zijn loon ontvangt en niet slechts een creditnota volgens welke hij andere prestaties (loon in natura) moet accepteren.

Betaling in natura is volgens § 107 lid 2 r. 2 GewO slechts nog in uitzonderingsgevallen toegestaan; indien de werknemer hiervoor belangstelling heeft of indien dit voor het dienstverband karakteristiek is.

Betaling in natura is iedere tegemoetkoming die als zgn. ” geldwerter Vorteil ” (financieel voordeel) wordt beschouwd, maar niet in geld wordt uitbetaald, bijv. een auto van de zaak voor privé-gebruik