Samenwerking Modint

Samenwerking Modint

Anwaltskanzlei Strick en Modint, de ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Vooral op de gebieden van

 • Agentuurrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsrecht
 • Belastingen
 • Cheque- en wisselrecht
 • Commercieel huurrrecht
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchisecontracten
 • Handelsrecht
 • Intellectueel eigendom
 • Merken en mededingingsrecht
 • Oprichten van (dochter)vennootschappen in Duitsland

zal Anwaltskanzlei Strick de leden van Modint ondersteunen.