Eigen meerderheid conditio sine qua non

Eigen meerderheid conditio sine qua non

In de kroniek van afgelopen maand heeft u kunnen lezen dat de bondskanselier twee keer met aftreden heeft gedreigd voor het geval zijn wetsvoorstellen in de Bondsdag niet via een eigen meerderheid van de regeringspartijen wordt aangenomen. Gezien het feit dat de regering maar over een meerderheid van vier zetels beschikt worden de afgevaardigden soms in een ziekenhuisbed naar de Bondsdag gebracht om hun stem af te geven. Zwak, ziek en misselijk mag je in het Duitse parlementaire stelsel niet zijn en zonder eigen meerderheid ben je geen bondskanselier meer (alhoewel dat nergens in de grondwet staat).