De fiscus en de bouwsector

De fiscus en de bouwsector

Zoals u weet, is in Duitsland voor bouw (gerelateerde) werkzaamheden de 15% voorheffingsregeling van toepassing. Elke opdrachtgever van een bedrijf uit de sector moet 15% van de betalingen inhouden en afdragen aan de fiscus. Dus: de “Bauherr” voor de aannemer, de aannemer voor de onderaannemer en de onderaannemer voor de onder-onderaannemer enz. Ook ZZP’ers zijn onderaannemers in de zin van de wet. Houdt de betalende kant het voorheffingsbedrag niet in, dan moet deze er rekening mee houden alsnog door de fiscus voor 15% te worden aangeslagen!

De inhouding is niet noodzakelijk als degene die een betaling wenst te ontvangen aan zijn opdrachtgever een vrijstelling van het “Finanzamt” (in Kleve) overhandigt. Deze vrijstelling moet via een speciale procedure worden aangevraagd.

Meer weten over het aanvragen van een vrijstelling? Neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Uitgangspunt van deze maatregel is de ‘wettelijke fictie’ dat eenieder die in Duitsland werkzaamheden uitvoert ook daar belastingplichtig is, tenzij hij aantoont niet belastingplichtig te zijn.

Maar hoe zit het met bedrijven die in Duitsland werkzaamheden uitvoeren zonder een vrijstelling aan te vragen, maar voor welke ook niemand een bedrag heeft ingehouden en heeft afgedragen aan de Duitse fiscus?

Op zich kan deze situatie zich niet voordoen. Logisch, dat de fiscus over deze bedrijven graag meer wil weten en zijn maatregelen treft. De fiscus heeft vragen, dus zendt hij een vragenformulier met een aantal (min of meer) standaardvragen. Deze vragen doelen erop te verifiëren of u wel of niet belastingplichtig bent in Duitsland. Het beantwoorden van de vragen en het toezenden van de gevraagde bescheiden en nota´s is verplicht volgens de Duitse “Abgabenordnung”.

De vragen zijn op zich voor iemand die de Duitse uitleg van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting beheerst, helder en eenduidig. Voor een ander zal de betekenis niet altijd voor de hand liggen. Laat u dus door een deskundige ter zake adviseren.

Klik hier voor het vragenformulier van het Finanzamt Kleve

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer Meyer van ons kantoor
Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.