Recht op getuigschrift

Recht op getuigschrift

Volgens § 109 GewO bestaat er een recht op een schriftelijk getuigschrift. Hierin moeten tenminste de functie en de duur van het dienstverband zijn opgenomen “(einfaches Zeugnis)”.

Maar de werknemer kan ook mededelingen omtrent zijn functioneren en zijn gedrag eisen “(qualifiziertes Zeugnis)”.

Volgens § 109 lid 2 GewO moet het getuigschrift worden opgesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.

§ 109 lid 3 GewO maakt duidelijk, dat een getuigschrift in “elektronische vorm”, d.w.z. per e-mail niet is toegestaan.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.