Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Invorderingskosten in Duitsland

De advocatenkosten voor het incasseren van vorderingen zijn geregeld in de Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, afgekort de BRAGO. De toelichting op de BRAGO omvat zo’n 1500 bladzijden.

De BRAGO is opgebouwd naar twee systemen:

a.) het belang van de zaak
b.) het aantal verrichte handelingen.

Belang van de zaak

De hoogte van een vordering bepaalt de hoogte van de kosten per handeling “(Gebühr)”. De met het belang verbonden “Gebühr” kunt u uit de onderstaande tabel opmaken.

Aantal verrichte handelingen

Het aantal handelingen is als volgt te berekenen:

1. Het aannemen van de zaak, het verzamelen van de nodige informatie,
    de buitengerechtelijke correspondentie en het opstellen van een
    dagvaarding, zijn in totaal één “Gebühr”.

2. Het aanbrengen van de zaak bij de rechtbank/kantonrechter, de zittingen
    en handelingen ter gelegenheid van de zitting, leiden tot de tweede
    “Gebühr”.

3. Een beschikking van de rechter dat er getuigen gehoord dienen te worden
    of het horen van getuigen, leidt tot de derde “Gebühr”.

4. Een schikking die bereikt wordt of waaraan medewerking wordt verleend,
    leidt wederom tot een “Gebühr”.

5. Mocht het noodzakelijk zijn een procureur in te schakelen, dan leidt dit tot
    één extra “Gebühr”.

Waarde tot in euro

10/10

RAGeb.

          600

45

       1.200

85

       2.000

133

       2.500

161

       3.000

189

       4.000

245

       5.000

301

       6.000

338

       7.000

375

       8.000

412

       9.000

449

     10.000

486

     13.000

526

     16.000

566

     19.000

606

     22.000

646

     25.000

686

     30.000

758

     35.000

830

     40.000

902

     45.000

974

     50.000

1046

     65.000

1123

     80.000

1200

Waarde tot in euro

10/10

RAGeb.

     95.000

1277

   110.000

1354

   125.000

1431

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland