Loonkosten

Loonkosten

a) De verlaging van de WW-premie levert werkgevers en werknemers tussen de zes en zeven miljard euro op

De Duitse WW-premie daalt met 0,9 procent van 4,2 naar 3,3 procent. Door de daling van de loonkosten wordt het dus nog interessanter in Duitsland een vestiging op te zetten resp. arbeidsplaatsen te creëren.

b) Stijging premiegrens Renten- und Arbeitslosenversicherung (AOW en WW)

De premiegrens voor de Duitse AOW en WW stijgt in de elf westelijke deelstaten van maandelijks 5.250 euro naar 5.300 euro. In de vijf nieuwe deelstaten in het oosten gaat de grens omlaag: van 4.550 euro naar 4.500 euro.

c) Stijging premiegrens ziektekostenverzekering

De premiegrens voor de ziektekostenverzekering c.q. de verzekering tegen kosten van een verpleeginrichting en thuiszorg gaat omhoog: van 3.562,50 euro maandelijks inkomen naar 3.600 euro. Verzekeringsplichtig is vanaf 2008 iedereen met een jaarlijks inkomen beneden de 48.150 euro (voorheen: 47.700 euro). Met ingang van 1 juli 2008 stijgt overigens de premie voor de verzekering tegen kosten van een verpleeginrichting en thuiszorg met 0,25 procent naar 1,95 procent.

d) Overzicht Beitragsbemessungsgrenzen

 

West

Ost

 

Monat

Jahr

Monat

Jahr

Beitragsbemessungsgrenze
(allgemeine Rentenversicherung)

5.300 €

63.600 €

4.500 €

54.000 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Knappschaft)

6.550 €

78.600 €

5.550 €

66.600 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Arbeitslosenversicherung)

5.300 €

63.600 €

4.500 €

54.000 €

Versicherungspflichtgrenze
(Kranken- und Pflegeversicherung)

4.012,50 €

48.150 €

4.012,50 €

48.150 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Kranken- und Pflegeversicherung)

3.600 €

43.200 €

3.600 €

43.200 €

Bezugsgröße der Sozialversicherung

2.485 €

29.820 €

2.100 €

25.200 €