Chronisch zieken

Chronisch zieken

Chronisch zieke mensen die slechts de helft van de wettelijk vastgelegde eigen bijdrage voor geneesmiddelen willen betalen, moeten vanaf heden kunnen bewijzen dat zij vóór hun ziekte advies hadden ingewonnen over preventief onderzoek. In eerste instantie gaat het hierbij om onderzoek met het oog op vroegtijdige herkenning van borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.