Arbeidsrecht: Recht op deeltijdwerk in Duitsland

Arbeidsrecht: Recht op deeltijdwerk in Duitsland

Volgens een nieuwe Duitse wet heeft een werknemer die langer dan 6 maanden bij een werkgever in dienst is recht op deeltijdwerk (Recht auf Teilzeitarbeit), tenzij bedrijfsomstandigheden e.e.a. onmogelijk maken.

De verkorting van de werktijd begint op zijn vroegst drie maanden nadat de werknemer hiervoor een verzoek heeft ingediend en dit niet schriftelijk is afgewezen door de werkgever.
** Belangrijk **: een verzoek tot werktijdverkorting hoeft niet persé schriftelijk, maar kan ook mondeling worden gedaan. Voor het geval een werkgever niet met de voorgestelde werktijdverkorting accoord gaat, dient hij e.e.a. schriftelijk kenbaar te maken. Reageert hij niet schriftelijk, dan geldt de werktijdverkorting als overeengekomen.