Verkeersrecht: verlaging toegestane promillage

Verkeersrecht: verlaging toegestane promillage

De Duitse regering heeft besloten het maximaal toegestane alcoholpercentage per 1 april 2001 te verlagen naar 0.5 promille. Overtreders krijgen een geldboete van minimaal DM 500,00, een rijverbod (Fahrverbot) van één maand en vier punten in het Flensburger Verkehrszentralregister (zie eerdere nieuwsbrieven).