Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op grond van zowel het Duitse alsook het Nederlandse recht zijn algemene voorwaarden van toepassing als de gelding ervan vóór of bij het totstandkomen van de overeenkomst is aanvaard. Volgens Duits recht zullen algemene voorwaarden over het algemeen niet van toepassing zijn als deze alleen worden gedeponeerd bij een bepaalde rechtbank of Kamer van Koophandel. Wat moet ik doen om algemene voorwaarden bestanddeel van een overeenkomst te laten worden? Door op de offerte uitdrukkelijk te verwijzen naar de op de achterzijde afgedrukte of los bijgevoegde leveringsvoorwaarden, gaan deze, indien het aanbod wordt geaccepteerd, deel uitmaken van de gesloten overeenkomst. Het moment waarop de offerte wordt uitgebracht, de aanbieding wordt gedaan en de onderhandelingen worden gevoerd, is in feite het moment om leveringsvoorwaarden van toepassing te verklaren. Enig ander moment is vaak te laat. Vaste rechtspraak is trouwens dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet kan worden bereikt door de enkele vermelding of verwijzing op de factuur. Op het moment van het versturen van de factuur is de overeenkomst reeds gedeeltelijk uitgevoerd en wordt niet voldaan aan het vereiste dat de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld.