Restitutie MwSt. 2000 nog tot 30 juni mogelijk

Restitutie MwSt. 2000 nog tot 30 juni mogelijk

In een speciale editie van onze Juridische Nieuwsbrief Duitsland hebben wij aandacht geschonken aan het terugvorderen van Duitse MwSt. Gezien de vele reactie die ons kantoor daarop heeft ontvangen, willen wij er nogmaals op wijzen dat de aanvraag om teruggave voor het jaar 2000 u i t e r l i j k  3 0  j u n i  a. s.  moet zijn ingediend. Anwaltskanzlei Strick is gaarne behulpzaam bij het terugvorderen van uw geld. M.b.t. de voorwaarden en de te overhandigen bescheiden en stukken kunt u contact opnemen met de heer U. Meyer van ons kantoor.

Meer informatie:
http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/