Overheidsopdrachten van toepassing Duitse CAO afhankelijk

Overheidsopdrachten van toepassing Duitse CAO afhankelijk

De Bundesrat (Eerste Kamer) heeft een wetsvoorstel ingediend waarna overheidsopdrachten slechts nog aan bedrijven gegund mogen worden als deze volgens de (lokale) CAO normen werken. Op deze manier wil men het werken met dumping-lonen van (buitenlandse) bedrijven tegengaan.

Meer informatie:

http://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/bundesrat-node.html