Patenten

Patenten

In het jaar 2000 werden meer dan 100.000 patenten in Duitsland aangemeld. Echter ongeveer de helft van alle aanvragen tot inschrijving van een patent wordt afgewezen. De reden: het ontwikkelde produkt bestaat al. Door parallel-ontwikkelingen ontstaat jaarlijks een schade van miljarden mark. Reden voor het Duitse Patent- en Markenamt een Patent-Informationssystem op te zetten. Meer dan 25 miljoen patent-documenten kunnen online worden doorzocht onder http://www.dpma.de/ . Additionele informatie vindt u onder https://www.fiz-karlsruhe.de/. De bescherming van intellectueel eigendom, vooral het merkenrecht is onderwerp van de lezing op 06-11-2001 door Rechtsanwalt Heinz Klönne van ons kantoor.

Meer informatie:
http://www.businessacademie.de/