Zonder vrijstelling geen opdrachten meer in Duitsland

Zonder vrijstelling geen opdrachten meer in Duitsland

Verscheidene keren hebben wij over de nieuwe 15% voorheffingsregeling bericht (zie uitgave mei 2001 en oktober 2001 van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland).

Ook in Duitsland wordt deze regeling steeds meer bekend. Kort samengevat komt het standpunt van veel adviseurs erop neer dat opdrachten alleen nog maar aan bedrijven gegund moeten worden die over een vrijstelling beschikken. Dit heeft alles te maken met de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het geval dat hij ten onrechte het volledige bedrag aan de binnen- of (buitenlandse) ondernemer uitbetaald.

Ons advies is dan ook: vraag een vrijstelling aan indien u enigszins bouwgerelateerd werkt, waarbij onder bouwgerelateerd ook moet worden verstaan: het plaatsen van een winkelinrichting, interieurwerkzaamheden, werkzaamheden aan (petrochemische) installaties, pipelines etc.

Bent u opdrachtgever van een Nederlands of Duits bedrijf en worden er werkzaamheden van welke aard dan ook, die betrekking hebben op een situatie in Duitsland, uitgevoerd: houd dan 15% van het betaalbedrag in en draag het af aan de fiscus, tenzij de betalingsontvanger over een vrijstelling beschikt of kan aantonen dat hij niets met deze meer dan verwarrende regeling te maken heeft.