Schuldrechtsreform maakt nieuwe algemene voorwaarden noodzakelijk

Schuldrechtsreform maakt nieuwe algemene voorwaarden noodzakelijk

Vanaf 01-01-2002 worden een groot aantal nieuwe bepalingen in het Duitse Burgerlijke Wetboek (BGB) gewijzigd. Wij zullen de belangrijkste veranderingen in de loop van de tijd toelichten.

Diegene onder u of onder uw leden die volgens de condities van het Duitse recht werken, zullen met de wijzigingen te maken krijgen. Met voorrang moeten echter vele algemene voorwaarden aan de nieuwe situatie worden aangepast, omdat zij in grote delen in strijd kunnen zijn met de nieuwe bepalingen.

Ons kantoor biedt u aan middels een quick scan uw voorwaarden op probleemgebieden te onderzoeken en op basis van deze scan, een offerte voor het redigeren van uw voorwaarden op basis van de toekomstige situatie op te stellen. Deze quick scan kost slechts 200 €.