Studiebeurs omhoog

Studiebeurs omhoog

De studietoelage stijgt van 481 naar 521 euro per maand. Het vrijgestelde bedrag voor ouders wordt met acht procent verhoogd van 1.440 euro naar 1.555 euro. Deze regeling gaat in bij aanvang van het komende school- en studiejaar. Reeds vanaf januari kunnen ontvangers van een studietoelage met eigen kind aanspraak maken op een gezinsbijslag van onbepaalde duur.