Checklist Emigratie/Detachering Deel III

Checklist Emigratie/Detachering Deel III

Steeds meer Nederlanders kopen een huis in Duitsland maar blijven werken in Nederland.

Ondanks het feit dat men vaak slechts enkele kilometers verhuist en in dezelfde sociale kringen in Nederland blijft verkeren, is er sprake van emigratie. Maar ook als men maar tijdelijk in Duitsland gaat wonen en werken, moeten er dingen geregeld worden. Ook hiervoor biedt deze checklist een handleiding.

Bij emigratie komen meer zaken aan de orde dan in eerste instantie vaak gedacht wordt.

DEEL III

BANK-, GELD- EN OVERIGE VERZEKERINGEN

!            Contact opnemen met uw bank en uw aankomst/vertrek bespreken
!            Openen of opzeggen van bank- en/of girorekeningen
             (aanvragen/inleveren pasje)
!            Combineren verschillende bankrekeningen
!            Rente laten bijschrijven
!            Nadenken over effectenportefeuilles (bankier of andere
             vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)
!            Bij vertrek uit Nederland bankrekeningen eventueel omzetten in 
             niet-ingezetene rekening
!            Stopzetten van of aanmelden voor automatische
             bankafschrijvingen/machtigingen
!            Geldovermakingen naar het buitenland en vanuit het buitenland
             regelen
!            Bij verhuur woning hypotheekverstrekker inlichten en de gewijzigde
             situatie bespreken
!            Contact opnemen met creditcardmaatschappij in verband met
             creditcardvaluta buitenland
!            Openen/opzeggen safeloket
!            Regelen van betalingsverplichtingen
!            Inwisselen winkelzegels
!            Contant geld of cheques: zorg voor voldoende contanten en cheques
             indien uw rekening (nog) niet is geopend
!            Reispolis
!            Annuleren of continueren verzekeringen
!            Verzekeringen aanpassen, al dan niet via een tussenpersoon
!            Aansprakelijkheidsverzekering jegens derden uitbreiden
!            Stopzetten/aanmelden incasso´s
!            Rente voor- of achteraf betalen

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zal deze checklist successievelijk worden samengevat.
Meer informatie:
http://www.strick.de

Rectificatie Juridische Nieuwsbrief Duitsland februari 2002

Tot onze spijt is in de laatste editie van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland een foutje geslopen in deel II van de emigratiechecklist (de 35%-vergoedingsregeling). Wij ontvingen de volgende opmerking van mr. F.J.H. van de Pavoordt, waarvoor onze dank.

“Met ingang van 1 januari 2001 is in Nederland een grote belastingherziening voor de inkomstenbelasting/loonbelasting doorgevoerd en daarbij is de door u vermelde vergoedingsregeling voor het eerst in de Wet IB 2001 opgenomen. (Voorheen was die regeling niet wettelijk geregeld). Omdat per 1 januari 2001 de tarieven voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting behoorlijk zijn verlaagd is tegelijkertijd de 35%-vergoedingsregeling vervangen door een 30%-vergoedingsregeling. Daarnaast is de regeling enigszins aangepast”.