“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

“De tien geboden” van zakendoen in Duitsland

Het tweede gebod

Probeert u vooral taalkundige misverstanden te vermijden. De Duitse vaktaal is in de meeste gevallen zeer ingewikkeld! Indien u niet zeker bent van de betekenis van de Duitse vakuitdrukkingen is het het beste om professioneel taalkundig advies in te winnen.

Als bijv. van een “Gemeinschuldner” sprake is, dan is hiermee niet een bijzonder gemene debiteur bedoeld, maar een debiteur in het kader van een faillissementsprocedure. Een “Garantie” is in Duitsland niet alleen een zekerheid, maar ook een op zichzelf staande en onvoorwaardelijke betalingsverplichting. Als van een zogenaamde “Eidesstattliche Versicherung” sprake is, in samenhang met uw Duitse zakenpartner, gaat het niet om de bevestiging van de betalingsbereidheid – uw zakenpartner is veeleer insolvent!

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen de tien geboden successievelijk worden samengevat.
Meer informatie: http://www.strick.de