Anwaltskanzlei Strick initiatiefnemer nieuwe Duitse Verein für Credit Management e.V.

Anwaltskanzlei Strick initiatiefnemer nieuwe Duitse Verein für Credit Management e.V.

Op initiatief van Anwaltskanzlei Strick is in oktober 2001 de “Verein für Credit Management e.V. (VCM)” opgericht. Het idee voor de oprichting van de vereniging voor creditmanagement in Duitsland vindt zijn oorsprong in het jarenlange lidmaatschap van Anwaltskanzlei Strick van de Nederlandse Vereniging voor Credit Management. Doelstelling van de nieuwe vereniging is het bevorderen van het beroep van creditmanager d.m.v. kennisverschaffing en kennisoverdracht binnen de groep van Duitse creditmanagers. Ook er zal een opleiding voor creditmanagers volgens internationaal voorbeeld worden opgezet.

Het initiatief van Anwaltskanzlei Strick wordt ondersteund door: de Allgemeine Kreditversicherung AG, NCM Kreditversicherung, Verband der Vereine Creditreform e.V., Deutsche Bank AG, Hermes Kreditversicherungs-AG, Kreditmanagement Peter Stumpe, de Nederlandse Vereniging voor Credit Management (VVCM) en de Federation of European Credit Management Association (FECMA).

Ook Nederlandse creditmanagers die bijv. in Duitsland werkzaam zijn, worden door de VCM van harte welkom geheten. De eerste landelijke bijeenkomst vindt plaats op 16-04-2002 in het “Kernwasser Wunderland” te Kalkar (de door een Nederlandse belegger tot “Freizeitpark” verbouwde toenmalige snelle kweekreactor).

Voor meer informatie kijk onder: http://www.credit-manager.de