(Gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht leidt tot niet calculeerbare risico´s

(Gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht leidt tot niet calculeerbare risico´s

Verstopt onder de titel „Gesetz zur Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze”  heeft de bondsregering een bom geplaatst onder het (gedeeltelijk) verkopen van een bedrijf of het outsourcen van activiteiten.

In de toekomst moet iedere werknemer gedetailleerd worden geïnformeerd omtrent tijdstip en reden van de bedrijfsoverdracht, alsmede de juridische, economische en sociale gevolgen en de m.b.t. de „werknemers geplande maatregelen”. De werknemer kan binnen een maand na de „Unterrichtung” de overgang tegenspreken met als gevolg dat de werknemer niet over gaat en bij zijn oude bedrijf in dienst blijft. De termijn van een maand begint te lopen nadat de werknemer is geïnfomeerd en niet na overgang van het bedrijf.
Deze regeling is conform het EU-recht en er valt dan ook niets op aan te merken.

Volgens het Duitse recht bestaat het probleem echter uit het feit, dat de termijn van één maand niet begint te lopen, wanneer de werknemers niet „formgerecht und vollständig” worden geïnformeerd. De informatie moet schriftelijk geschieden en de werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer de informatie ook heeft ontvangen. Dat is nog gemakkelijk.

Moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt het echter om de werknemer „vollständig” over de gevolgen van de overgang te informeren, omdat dit ook de toekomstige perspectieven omvat. Is de overnemende partij voornemens bijv. om personeel te reduceren of veranderingen binnen het bedrijf door te voeren, moet dit de aan de werknemers bekend worden gemaakt. Worden de werknemers niet „ordnungsgemäß” geïnformeerd, kunnen zij nog maanden en jaren later, de overgang tegenspreken en eisen dat zij door de „oude” werkgever weer in dienst worden genomen.

Het is dus zaak, bij een bedrijfsoverdracht garanties en risicoverdelingen te bedingen voor het geval dat de informatie van de werknemers niet volledig is geweest.