Lezingen

Lezingen

Op onze website (http://www.strick.de) staat een overzicht (1992-2002) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd.

In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops:

* 31 mei 2002
Met meer succes naar Duitsland
Afzetkanalen en mogelijkheden
Centrum voor Duitsland Studies
Spreker: Peter Strick
Plaats: Nijmegen