Duitse belastingplicht voor vrachtwagenchauffeurs brengt Nederlandse transportbedrijven in (administratieve) problemen

Duitse belastingplicht voor vrachtwagenchauffeurs brengt Nederlandse transportbedrijven in (administratieve) problemen

Woont uw vrachtwagenchauffeur in Duitsland en rijdt hij ook in of door Duitsland? 

Dan is er sprake van (gedeeltelijke) belastingplicht in Duitsland en is in Nederland alleen belasting over de aldaar verrichte werkzaamheden te betalen.

Duitse belastingdienst vist na “nieuwe/oude” belastingplichtigen

Uit de talloze aanvragen van Nederlandse transportbedrijven omtrent de belastingplicht van hun chauffeurs in Duitsland blijkt, dat de Duitse fiscus hier sinds kort nadrukkelijk op inhaakt. De in Duitsland woonachtige chauffeurs dienen in het kader van hun Duitse jaaraangifte (die zij ook moeten inleveren) precies de werkzaamheden binnen en buiten Nederland te becijferen, om zodoende het Duitse aandeel aan de inkomstenbelasting te kunnen vastleggen. Bij een berekening blijkt al snel dat de “Duitse” chauffeur alsnog duizenden Euro aan belasting in Duitsland verschuldigd is.

Duitse sociale verzekering verplicht

De “Duitse” chauffeur valt tevens onder het Duitse sociale verzekeringsstelsel als hij overwegend buiten Nederland, maar ook in Duitsland rijdt.

Voor de werkgever betekent e.e.a. dat hij in Duitsland sociale lasten moet afdragen en de werknemer zelf de inkomstenbelasting moet afdragen.

Hulp bij het afdragen van belasting en sociale lasten

Mocht u hulp bij de berekening van de sociale lasten naar Duits recht nodig hebben, zo kunnen wij u van dienst zijn. Ons kantoor voert al jaren voor Nederlandse bedrijven de salarisadministratie voor “Duitse” medewerkers en bemiddelt ook in de uitbetaling van lonen en afdracht van de sociale lasten en belastingen.

Toch een voordeel

Een voordeel voor de Nederlandse transportondernemer biedt deze situatie wel: WAO boetes kent het Duitse sociale stelsel niet, wat ook begrijpelijk is, want van 82 miljoen Duitsers hebben maar ca. 1,8 miljoen een WAO uitkering terwijl dit naar Nederlandse maatstaven ca. 5 miljoen mensen zouden moeten zijn. Breng je het verschil van 3,2 miljoen in mindering op de 4,4 miljoen werklozen in Duitsland, zo zou het Duitse werkloosheidspercentage slechts 2,7 % bedragen.