Arbeidsrecht: opzegging arbeidsovereenkomst moet door bevoegd persoon

Arbeidsrecht: opzegging arbeidsovereenkomst moet door bevoegd persoon

Ongetwijfeld de zelfstandig bevoegde directeur; zijn directeuren volgens de statuten van de vennootschap uitsluitend gezamenlijk of tezamen met een procuratiehouder bevoegd, dan moet ook deze medebevoegde persoon ondertekenen. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een personeelsfunctionaris bevoegd zijn.

Wat is echter het geval als er geen bevoegd persoon aanwezig is om de stukken te ondertekenen en een medewerker van een bevoegd persoon de opdracht krijgt de brief

i.A. (im Auftrag/in opdracht) te ondertekenen?

Het Arbeitsgericht Hamburg oordeelt als volgt (je moet wel een heel erg goede jurist zijn om de redenering te kunnen volgen): iemand die i.A. (in opdracht) ondertekent geeft kennis van het feit dat hij de verklaring niet zelf heeft vervat, maar deze van zijn meerdere afkomstig is in wiens opdracht hij handelt. Wie i.A. ondertekent handelt dus als bode. De bode echter geeft niet een eigen wilsverklaring af maar die van een derde in diens naam. En dat is (uiteraard?) niet voldoende, omdat de wettelijk vereiste, schriftelijke vorm alleen in acht is genomen als degene die de wilsverklaring afgeeft ook een eigen wil te kennen geeft (quod erat demonstrandum).

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met, mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.