Nieuwe wettelijke regelingen 2008

Nieuwe wettelijke regelingen 2008

Het jaar 2007 was er in Duitsland een met een opwaartse trend, wat betreft 2008 voorzien sceptici een bescheiden groei. Desondanks of juist daarom hebben de wetgevende instanties voor mens en bedrijf ook dit jaar weer een aantal nieuwe regelingen bedacht die zich in ieders portemonnee zullen terugvinden.

a) Vennootschapsbelasting daalt naar 15 procent

De Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting) gaat omlaag en ligt nu bij 15 procent. Voor de totale belastingdruk moet men echter de Gewerbesteuer (gemeentelijke bedrijvenbelasting) erbij tellen. Als tegen financiering vervalt o.a de mogelijkheid van degressieve afschrijving en is de belastinggrondslag van de Gewerbesteuer gewijzigd. Laatste is tevens geen aftrekpost meer bij de berekening van de belastinggrondslag van de Vpb. Voor Duitse Kapitalgesellschaften, dus voor naamloze vennootschappen (AG) en besloten vennootschappen (GmbH), daalt hiermee de totale belastingdruk van
39 procent naar 29,8 procent. Hierdoor wordt de Standort Deutschland een stuk attractiever voor ondernemers die in Duitsland een vestiging willen opzetten.

b) Reichensteuer nu ook op inkomen uit onderneming

Bij het aparte belastingtarief voor rijken dat de regering afgelopen jaar heeft ingevoerd en waarbij een maximum tarief van 45 procent voor inkomens boven de drempelwaarde van 250.001 euro dan wel 500.002 euro (ongehuwd/gehuwd) geldt, wordt vanaf januari 2008 ook het inkomen uit een onderneming meegerekend.

c) Hogere belasting op Rentenbezüge

Het aan belasting onderhevige deel van het Duitse AOW-inkomen stijgt per 2008 van
54 naar 56 procent. Deze regeling geldt voor AOW´ers die m.i.v. 2008 met pensioen gaan.

d) Successiebelasting al naar gelang verkoopwaarde

Wie in Duitsland tot dusver een huisje erfde, kon ervan uitgaan dat zijn onroerend goed slechts met 60 procent van de werkelijke marktwaarde belast werd. Vanaf heden is deze taxatie op de reële verkoopwaarde gericht. Daartegenover staat dat de vrijgestelde bedragen omhoog gaan: voor echtgenoten van 307.000 euro naar 350.000 euro en voor kinderen van 205.000 euro naar 250.000 euro.

e) Schoonmaakhulp in buitenland (EU) aftrekbaar

Wie een handwerker of een hulp in de huishouding in zijn buitenverblijf in het
buitenland (EU) in dienst heeft, kan de uitgaven hiervoor in Duitsland van de belasting aftrekken.

f) Meer tijd voor indienen belastingaangifte

Werknemers moesten tot nu toe binnen twee jaar na afloop van het fiscaal jaar hun aangifte indienen. Vanaf januari 2008 kunnen ze zich vijf jaar de tijd gunnen, tenzij ze over andere inkomsten beschikken naast salaris of loon.

2) Loonkosten

a) De verlaging van de WW-premie levert werkgevers en werknemers tussen de zes en zeven miljard euro op

De Duitse WW-premie daalt met 0,9 procent van 4,2 naar 3,3 procent. Door de daling van de loonkosten wordt het dus nog interessanter in Duitsland een vestiging op te zetten resp. arbeidsplaatsen te creëren.

b) Stijging premiegrens Renten- und Arbeitslosenversicherung (AOW en WW)

De premiegrens voor de Duitse AOW en WW stijgt in de elf westelijke deelstaten van maandelijks 5.250 euro naar 5.300 euro. In de vijf nieuwe deelstaten in het oosten gaat de grens omlaag: van 4.550 euro naar 4.500 euro.

c) Stijging premiegrens ziektekostenverzekering

De premiegrens voor de ziektekostenverzekering c.q. de verzekering tegen kosten van een verpleeginrichting en thuiszorg gaat omhoog: van 3.562,50 euro maandelijks inkomen naar 3.600 euro. Verzekeringsplichtig is vanaf 2008 iedereen met een jaarlijks inkomen beneden de 48.150 euro (voorheen: 47.700 euro). Met ingang van 1 juli 2008 stijgt overigens de premie voor de verzekering tegen kosten van een verpleeginrichting en thuiszorg met 0,25 procent naar 1,95 procent.

d) Overzicht Beitragsbemessungsgrenzen

 

West

Ost

 

Monat

Jahr

Monat

Jahr

Beitragsbemessungsgrenze
(allgemeine Rentenversicherung)

5.300 €

63.600 €

4.500 €

54.000 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Knappschaft)

6.550 €

78.600 €

5.550 €

66.600 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Arbeitslosenversicherung)

5.300 €

63.600 €

4.500 €

54.000 €

Versicherungspflichtgrenze
(Kranken- und Pflegeversicherung)

4.012,50 €

48.150 €

4.012,50 €

48.150 €

Beitragsbemessungsgrenze
(Kranken- und Pflegeversicherung)

3.600 €

43.200 €

3.600 €

43.200 €

Bezugsgröße der Sozialversicherung

2.485 €

29.820 €

2.100 €

25.200 €