Melding over het vermogen van Duitse dochteronderneming aan Bundesbank verplicht

Melding over het vermogen van Duitse dochteronderneming aan Bundesbank verplicht

Volgens de bepalingen van de Duitse Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zijn Duitse vennootschappen met buitenlandse aandeelhouders verplicht om aan de Deutsche Bundesbank informatie omtrent hun vermogenssituatie en buitenlandse deelnemingen te verstrekken. De Bundesbank verwerkt deze informatie in haar statistieken. Het invullen van de omvangrijke vragenformulieren, die ook taaltechnisch niet gemakkelijk te lezen zijn, vergt aanzienlijke inspanningen, maar is wettelijk verplicht.

Een uitzondering bestaat slechts in het geval dat de deelneming van buitenlandse aandeelhouders minder dan 10% van het stamkapitaal of de stemrechten bedraagt, of het balanstotaal lager is dan 500.000 Euro. Ook in het geval dat de aan te leveren gegevens om feitelijke of juridische redenen niet kunnen worden overhandigd, kan er vrijstelling van de verplichting worden verleend. In dit soort gevallen is het echter noodzakelijk een gemotiveerd verzoekschrift in de Duitse taal in te dienen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met dhr. Crämer van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0