Te hard gereden in Duitsland?

Te hard gereden in Duitsland?

De Duitse wegen nodigen uit om hard te rijden. Menig Nederlander geniet van het feit dat op Duitse snelwegen in beginsel geen maximum snelheid geldt en je op de overige wegen buiten de bebouwde kom over het algemeen 100 km/h mag rijden.
Toch is Duitsland geen land van onbeperkte snelheid meer. Duizenden snelheidsbeperkingen dwingen de bestuurder van een auto regelmatig om op de rem te trappen. Wat is het gevolg als dit te laat of onvoldoende geschiedt en een flitspaal in de buurt staat?

In eerste instantie ontvangt de snelheidsovertreder een Anhörungsbogen waarin hij gevraagd wordt om een verklaring omtrent de toedracht af te geven.

Geeft de overtreder de overtreding toe, zo ontvangt hij vervolgens een Bußgeldbescheid (een boetebeschikking).

Reageert de overtreder niet (wettelijk verplicht is hij alleen om zijn persoonsgegevens te openbaren), dan beslist de ambtenaar of hij de zaak seponeert of dat hij een Bußgeldbescheid uitvaardigt.

De ontvanger van een Bußgeldbescheid heeft het recht om binnen 14 dagen na betekening van het Bußgeldbescheid hiertegen verweer aan te tekenen (als hij het bijvoorbeeld niet eens is met de hoogte van de boete). Belangrijk is dat het verweer binnen b.g. termijn door de Duitse instantie moet zijn ontvangen!

De ambtenaar kan alsnog op basis van de in het verweer genoemde argumenten besluiten om te seponeren. Doet hij dat niet, zo legt hij de zaak voor aan de officier van justitie die wederom een eigen recht tot seponeren heeft.

Wil ook de officier niet seponeren komt de zaak voor de kantonrechter en vindt over het algemeen een mondelinge behandeling van de zaak plaats (een nieuwe reis naar Duitsland wordt dus noodzakelijk).

In het kader van de mondelinge behandeling is de rechter trouwens vrij om de boete te verhogen boven het eerder in het Bußgeldbescheid genoemde bedrag. Indien hij dit voornemens is, zal hij dat over het algemeen tijdens de zitting duidelijk maken, zodat men het verweer tegen het Bußgeldbescheid nog kan intrekken en slechts de “oude boete” verschuldigd is.

De mondelinge behandeling van de zaak is over het algemeen het bottleneck in dit soort gevallen. Afhankelijk van de plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden, is men hiervoor één à twee dagen onderweg. Het lijkt ons dat deze moeite alleen genomen moet worden als de financiële boete gepaard gaat met een ontzegging van de rijbevoegdheid c.q. een rijverbod hetgeen o.a. in de volgende situaties kan worden uitgesproken:

a) snelheidsovertreding van meer dan 30 km/h in de bebouwde kom
b) snelheidsovertreding van meer dan 40 km/h buiten de bebouwde kom

Afhankelijk van snelheid loopt het rijverbod op van minimaal een maand na meerdere maanden en zal het verbod in de toekomst niet alleen voor Duitsland maar ook voor Nederland gelden.

N.B. vooral de snelheidbeperkingen bij wegwerkzaamheden worden in Duitsland na een groot aantal dodelijke ongelukken zeer streng gecontroleerd!

Informatie over de hoogte van Duitse boetes: klik hier
Wilt u meer weten over het omgaan met verkeersovertredingen in Duitsland, neemt u dan contact op met dhr. L. Wemmers van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0