Eerste balans overstromingsramp

Eerste balans overstromingsramp

  • Ca. 100 gemeentes zijn zwaar tot zeer zwaar getroffen (vernielde of zwaar beschadigde infrastructuur, huizen en centra van binnensteden).
  • Verkeersinfrastructuur: tenminste 180 bruggen en 740 km straten en wegen zijn vernield of zwaar tot zeer zwaar beschadigd. 84 spoorwegbruggen zijn (zwaar) beschadigd; 10 volledig vernield; 400 km rail vernield, meer dan
  • 100.000 mensen werden geëvacueerd, meer dan 337.000 mensen zijn door de vloed direct getroffen.
  • Ca. 10.000 bedrijven hebben schade opgelopen.
  • In de agrarische sector wordt de schade op ca. 287 miljoen Euro begroot.
  • Totale schade ca. 15 miljard Euro.