Compleet schrappen van vakantiegeld en kerstgratificatie verboden

Compleet schrappen van vakantiegeld en kerstgratificatie verboden

Casus: een werknemer ontvangt door de jaren heen een kerstgratificatie van € 1.500,-. Vanwege economische redenen schrapt de werkgever de gratificatie omdat, deze in het verleden ‘vrijwillig’ is betaald. Echter,volgens de arbeidsovereenkomst is ook een niet algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing, waarin gesproken wordt over kleines Weihnachtsgeld. De rechters verklaarden het volledige schrappen van de gratificatie nietig en kenden een bedrag van  € 200,– toe. E.e.a. was niet geschied als in de arbeidsovereenkomst geen verwijzing naar de CAO had gestaan.

Meer weten over arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0