Geen winterbanden! Duitse verzekeraars korten schade-uitkering!

Geen winterbanden! Duitse verzekeraars korten schade-uitkering!

Zomerbanden verliezen bij temperaturen onder 7 graden celsius ca. 10 % aan remkracht. Dalen de temperaturen onder het vriespunt, zo is het verlies ca. 20%. Sneeuw reduceert de remkracht van zomerbanden met ca. 70%. Gevolg: de remweg wordt langer.

Winterbanden leveren vanwege hun speciale consistentie betere resultaten onder vergelijkbare omstandigheden.

Duitse verzekeraars nemen dit tot aanleiding om schadeclaims van automobilisten die ´s winters zonder geschikte banden rijden, drastisch te korten. Zelfs als u geen blaam treft aan een auto-ongeluk kan de korting snel 30% zijn.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de afdeling „bloed en blik” van ons kantoor. Aanspreekpartner is dhr. L.Wemmers. Tel: 0049-2821-7222-0