Quo vadis, Germania? (vennootschapsbelasting)

Quo vadis, Germania? (vennootschapsbelasting)

In het kort:

– beperking verliesverrekening op max. 50% van de winst
– afschaffing van de aftrek van uitgaven voor geschenken
– afschaffing lifo-procedure bij waardering voorraad
– afschaffing vereenvoudigingsregeling bij afschrijving roerende goederen
– afschaffing verliesverrekening bij “mantelkoop”
– beperkingen bij het aangaan van een Organschaft
– opheffing van de gewerbesteuerliche Organschaft
– bijtelling van 25% van leasetermijnen, huren en pachten bij berekening
Gewerbesteuer
– documentatieplichten op het gebied van verrekeningsprijzen

De originele Duitse tekst met de nieuwe belastingmaatregelen